Länkstig

Medfinansiering för att ta emot en riskutsatt forskare

SAR-Sverige har beviljats medel från forskningsfinansiärer för medfinansiering av svenska lärosätens mottagande av riskutsatta forskare. Det finns i nuläget medel från fyra finansiärer. Villkor och nyttjandeperioder varierar.

Upp till 50 % medfinansiering

 • Riksbankens jubileumsfond (RJ): Medlen kan nyttjas för forskare verksamma inom humaniora eller samhällsvetenskap.
 • Formas: Medlen kan användas till forskning inom Formas verksamhetsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggande (www.formas.se). Forskningen som finansieras måste göras öppet tillgänglig (open access).
 • Vetenskapsrådet (VR): Medlen kan nyttjas för forskare från alla forskningsområden.

Kriterier

Ett lärosäte som är intresserat av att ansöka om delfinansiering för mottagande av SAR-forskare ska uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i Scholars at Risk och således också i SAR-Sverige
 • Ha fört en dialog med SAR:s huvudkontor i New York rörande mottagande av en specifik forskare. Man kan inte söka medel inför en matchningsprocess ska påbörjas, utan processen måste ha kommit längre och det måste finnas en identifierad kandidat. Undantag kan ske i de fall där ansvaret för riskbedömning är fördelat till mottagande lärosäte eller där särskilda skäl föreligger. Exempel är de fall där EU:s massflyktsdirektiv gäller.
 • Kunna samfinansiera forskaren med minst 50%. Om lärosätets samfinansiering för forskaren utgörs endast av externa forskningsmedel bör en underhandskontakt med styrgruppen tas innan ansökan skickas in. Sökande lärosäte ska alltid motivera hur lärosätet själv bidrar.
 • Om lönenivån för SAR-forskaren överstiger 50 000 kronor ska detta särskilt motiveras i ansökan. Forskarna ska givetvis erbjudas en skälig lön kopplat till kompetens och lönenivå vid mottagande institution.

Maila sekretariatet för att få ansökningsblanketten: sarsverige@gu.se

 

Upp till 70 % medfinansiering

Svenskt stödprogram för forskare från Afghanistan med finansiering från Sida: För att svara mot behovet av stöd för riskutsatta forskare från Afghanistan kopplat till talibanernas maktövertagande har den svenska sektionen sökt och beviljats medel från Sida.

Kriterier

Ett lärosäte som är intresserat av att ansöka om delfinansiering för mottagande av SAR-forskare genom Stödprogrammet ska uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i Scholars at Risk och således också i SAR-Sverige
 • Ha fört en dialog med SAR:s huvudkontor i New York rörande mottagande av en specifik forskare från Afghanistan. Man kan inte söka medel inför att man ska påbörja en matchningsprocess, utan man måste ha kommit överens med en kandidat.
 • Forskaren ska erbjudas en så lång anställningstid som möjligt beaktat behovet hos forskare från Afghanistan. Det finns möjlighet att ansöka om medel för en förlängning så länge denna ryms inom projektperioden för stödprogrammet.
 • Kunna samfinansiera forskaren med minst 30% från det egna lärosätet.

Maila sekretariatet för att få ta del av en fullständig rutin för fördelning av medel från Sida och ansökningsblankett: sarsverige@gu.se

Rutin för ansökning och fördelning av medel från Sida

Hanteringsordning stödprogram Afghanistan Sida (PDF)